Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Poriadie                                              http://www.poriadie.sk/

Rudník                                                http://www.rudnik.sk/

Myjava                                                http://www.myjava.sk/

Stará Turá                                           http://www.staratura.sk/

Nové Mesto nad  Váhom                      http://www.nove-mesto.sk/

Trenčín                                               http://www.trencin.sk/mesto

 

Úrady Združenia miest a obcí Myjavského regionu :   http://www.zmosmyjava.sk/index.php?page=urady
( obec, starosta, telefon, email )

 

 

Úrad-Online
Ponúkame Vám 
Informácie o úradoch Slovenskej republiky . Informácie sú získané s verejných zdrojov a majú informatívny charakter. Portál Urad-online.sk Vám ponúka jednoduchý prístup k základným informáciám ako su adresy, maily, telefónny čísla a ďalšie údaje, ktoré Vám uľahčia komunikáciu s úradmi SR. 
http://www.urad-online.sk/

 

Daňový úrad                http://danovy.urad-online.sk/

Katastrálny úrad          http://katastralny.urad-online.sk/
Katastrálny portál        https://www.katasterportal.sk/kapor

Mestský úrad               http://mestsky.urad-online.sk/

Ministerstvá SR            http://ministerstva.urad-online.sk/

Obvodný úrad              http://obvodny.urad-online.sk/
                                  Nové Mesto nad Váhom            http://www.ounm.sk/obvodny-urad-nove-mesto-nad-vahom/

Okresný súd                 http://okresnysud.urad-online.sk/

Sociálna poisťovňa       http://socialnapoistovna.urad-online.sk/

Stavebný úrad             http://stavebny.urad-online.sk/

Úrad Práce                   http://urad-prace.urad-online.sk/

Živnostenský úrad         http://zivnostensky.urad-online.sk/
Živnostenský register     http://www.zrsr.sk/
Odchodný register         http://www.orsr.sk/

Úrad práce, social.vecí a rodiny  http://www.upsvar.sk/

 

Zákony pre ľudí              http://www.zakonypreludi.sk/     na registri sa pracuje, zákony sa postupne dopĺňajú

 

 

Cestovný poriadok SR       http://cestovny-poriadok.sk-online.sk/
       Vlaky + Autbusy          
 http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/

Železnice SR                     http://www.zsr.sk/

Letisko Bratislava             http://www.airportbratislava.sk/cestujuci/
                                          http://www.letenkybratislava.sk/
                                          http://www.parkovanienaletisku.sk/
                                          http://letiskobratislava.eu/

Slovenská správa ciest          http://www.ssc.sk/sk/O-nas.ssc

 

 

Regionálne Televízie - Republica vec verejná :   http://www.respublica.sk/

TOPlist